Home » 市场导航 » 请问杭州萧山机场怎么坐车到义乌

请问杭州萧山机场怎么坐车到义乌

service 市场导航 516 View No comment

机场大巴

义乌专线。

杭州萧山机场巴士候车室位置:
机场巴士候车室位于机场候机楼到达厅14号门。

义乌线终点站:义乌

国际商贸城客运中心。
车票62元,约需120分钟左右。
机场发车时间:10:00 、10:40、11:20、12:00、12:40、13:20、14:10、14:50、15:40、16:20、17:00、17:40、18:30、19:30、20:30、21:30、22:00、22:40、23:00。

义乌市场采购代理:

义乌小商品市场导航

Permanent Link: http://www.ywbb.com/2429.html

发表评论

Go